katechizacja [600x276]

 

 

 

FORMACJA

 

 

 

2018: Owoce Ducha św.
Dla kogo?
Gdzie i kiedy?

W latach ubiegłych

schody (3)as

MODLITWA
Msza św.

 

Adoracja
Ewangelizacja

O ile katechizacja dorosłych ma wielu zwolenników, co potwierdza bardzo pozytywny odzew ze strony wiernych i prelegentów, to naszym marzeniem jest coś jeszcze: stworzenie w Krakowie przestrzeni permanentnej ewangelizacji!

To właśnie po to ma być Sala Na Górze – chrześcijańska kawiarnia, otwarta dla wszystkich, ale określająca się właśnie tak: jako, miejsce gdzie przebywają uczniowie. Skoro dzieło Nowej Ewangelizacji realizować ma się w świecie poprzez dialog i świadectwo, to wydaje się, że tego typu przestrzeń mogłaby sprzyjać tym zadaniom.

Miejsce to można by wykorzystać na organizowanie spotkań i dyskusji, na promocję istniejących już ruchów i grup, czy na prezentowanie możliwości zaangażowania się w różnorodne formy działalności. Nie chodzi jednak o wyciąganie kogokolwiek z tych wspólnot, do których już należy, z parafii, lecz o danie możliwości osobistego poznania poszczególnych środowisk i – nade wszystko – o rozeznanie potrzeb. Wydaje się bowiem, że wielu z nas nie tyle nie chce się angażować, co niekoniecznie potrafi znaleźć coś dla siebie. Internet, owszem, daje informację, ale nie zastąpi osobistego spotkania i rozmowy.

Jedność. To chyba tego daru potrzeba nam dzisiaj w stopniu najwyższym i to na wielu płaszczyznach. Ale dla nas, chrześcijan, kluczową jest jedność serc i dusz każdego z nas z Sercem Jezusa i z Jego Duchem. Chcemy wspólnie o nią wołać, modlić się. Jednocześnie jednak, nie zapominamy, że to w nasze ręce składa Bóg wszystko, co konieczne, byśmy szli i owoc przynosili. By owoc nasz trwał.